null Vycházka za Naturou k Býkovickým rybníkům

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Střední Čechy vás ve spolupráci s Domem přírody Blaníku srdečně zve v neděli 26. května 2024 na vycházku do přírodní rezervace Podlesí.

26. května

Vycházka za Naturou k Býkovickým rybníkům

  • Datum pořádání akce: 26. 5. 2024
  • Místo: Louňovice pod Blaníkem
  • Typ: vycházka

Start na náměstí v Louňovicích pod Blaníkem, 8.45 hod. Návrat zpět do Louňovic cca v 12.30 hod., skutečný čas zakončení se může změnit dle počasí a průchodnosti trasy.

Autobus do Louňovic pod Blaníkem odjíždí z Vlašimi v 8.20 hod. Zpáteční spoj odjíždí z Louňovic v 13:27.


Délka trasy cca 5 km, pouze mírně náročný terén. Doporučujeme nepromokavou obuv.


U Býkovických rybníků uvidíme několik typů mokřadů, budeme pozorovat zástupce místní květeny i živočichy. Přírodní rezervace Podlesí je současně evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000.


Akce je zdarma a je pořádána ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Vlašim v rámci Evropského dne chráněných území.

Býkovický rybník
Vycházka u Býkovického rybníka
Býkovický rybník
Býkovický rybník