Výstupy z konferencí a seminářů

K vybraným otázkám praktické ochrany přírody

Konferenci pořádáme každý rok na jiné téma.

Více

Český kras včera, dnes a zítra
2022

Konference pořádaná ku příležitosti výročí 50 let od vyhlášení CHKO Český kras.

Více

Conference on Large Carnivore
2016

Protection in the Carpathians

Více

Citesové evergreeny

Sborníky z odborných seminářů na téma obchodu s chráněnými druhy

Více

Management lesů v chráněných územích zatížených kůrovcovou kalamitou
2022

Příležitost ke změně?

Více

Představení OPŽP 2021-2027

Seminář 22. 9. 2022

Více

Proměny krajiny Žďárských vrchů
2021

Konference pořádaná ku příležitosti výročí 50 let od vyhlášení CHKO Žďárské vrchy.

Více