null Byl zveřejněn návrh na dočasné uzavření naučné stezky Drbákov-Albertovy skály

AOPK ČR, Správa CHKO Blaník

Byl zveřejněn návrh na dočasné uzavření naučné stezky Drbákov-Albertovy skály

8. 3. 2024

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zveřejnila návrh na dočasné uzavření vstupu do národní přírodní rezervace Drbákov-Albertovy skály. V území došlo v zimním období k pádům velkého množství uschlých borovic a vyskytuje se zde velké množství nahnutých a pádem hrozících stromů.

Území je běžně přístupné po naučné stezce, která je aktuálně neprůchodná. Při vyhýbání se padlým a nahnutým stromům jsou návštěvníci nuceni vstupovat do lesních porostů a na skály, čímž hrozí riziko poškození přírodních společenstev a zvláště chráněných druhů rostlin, případně vyrušování zvláště chráněných druhů živočichů. Agentura upozorňuje na toto omezení a nebezpečí, které hrozí při vstupu do území NPR. Uzavření je plánováno do 30. 6. 2024.

Stezka Drbákov se spadlým stromem.

Uzavření stezky v NPR Drbákov-Albertovy skály - padlé stromy