AOPK ČR využívá v roce 2023 služeb těchto poradců, poradenských společností, advokátů a advokátních kanceláří:

JUDr. Ivo Beránek
typ závazku: Smlouva a poskytování právních služeb

služby: soudní spory týkající se finančních náhrad za ztížení hospodaření

20.972,93,- Kč/měsíčně vč. 21 % DPH

JUDr. Pavel Pfajfr
typ závazku: smlouva o poskytování právních služeb

služby: agenda správy majetku

Dle ad hoc požadavků, 700 Kč/hod. bez DPH

JUDr. Adam Batuna
typ závazku: smlouva o poskytování právních služeb

služby: agenda správy majetku

Dle ad hoc požadavků, 700-1000 Kč/hod. bez DPH

HAVEL & PARTNERS, s.r.o., advokátní kancelář
typ závazku: smlouva o poskytování právních služeb

služby: právní služby v souvislosti s dodavatelskými vztahy, oblast občanského práva

3.000,- Kč/hod., maximální celková odměna 1 680 000,- Kč bez DPH (ad hoc objednávky)

Mgr. Filip Melc
typ závazku: dvě rámcové dohody o poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti administrace veřejných zakázek

služby: agenda veřejných zakázek

Dle ad hoc požadavků, 700,- Kč/hod a 850,- Kč/hod včetně DPH