null zehunsky-rybnik-patri-ptakum-aktualita-detail

Žehuňský rybník nyní patří ptákům, na podzim se vrátí bagry

8. 4. 2022

V národní přírodní památce Žehuňský rybník byla počátkem dubna ukončena první část rozsáhlé revitalizace rybníka.

První práce probíhaly v nátokové části rybníka, v rákosových porostech. Byla zde vytvořena soustava 16 tůní o celkové ploše téměř 2 ha. Obdobné rozlohy dosáhne i vytvořené boční koryto Cidliny, která rybník napájí.

Cílem je vytvoření nových biotopů pro obojživelníky, vodní rostliny a ptáky. Malé vodní plochy v rákosinách chyběly, navíc nejsou spojeny s vlastním rybníkem a poskytují tak potřebný klid. Nově vytvořené tůně a zamokřené plochy již nyní začaly prozkoumávat husy, volavky i drobné čejky, vracející se k nám ze zimovišť. Případné pozorovatele je třeba upozornit, že v ptačí oblasti je vstup do rákosin od 1.dubna do 31.července z důvodu hnízdění ptáků omezen.

Na podzim budou práce pokračovat také v zátopě rybníka. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí Evropské unie.

Tůně Žehuňský rybník.

Tůně Žehuňský rybník

Tůně Žehuňský rybník.

Tůně Žehuňský rybník