Cenné části CHKO Blaník jsou chráněny v pěti maloplošných zvláště chráněných územích – třech přírodních rezervacích a dvou přírodních památkách.