null Seminář o šelmách v Domě přírody Blaníku

AOPK ČR, Správa CHKO Blaník

Seminář o šelmách v Domě přírody Blaníku

3. 9. 2021

Žáci 8. ročníku ZŠ Vorlina Vlašim se v pátek 3. září seznámili v Domě přírody Blaníku s druhy šelem naší přírody.

Pracovníci AOPK ČR představili problematiku velkých šelem - vlka, rysa a medvěda. Žáci se seznámili s významem šelem v naší přírodě, jejich životními nároky i s problémy, které přítomnost šelem v naší krajině přináší. V druhé části představili pracovníci Záchranné stanice ČSOP Vlašim problematiku malých šelem a seznámili žáky s příklady ze své praxe, včetně zkušeností s nepůvodními druhy šelem jako je mýval nebo norek americký.

Seminář o šelmách v Domě přírodu Blaníku.