null Skauti hledali kandík psí zub

AOPK ČR, Správa CHKO Blaník

Skauti hledali kandík psí zub

27. 3. 2023

V sobotu 25. března 2023 členové oddílu "Bílí vlci" ze střediska Modrý květ Mnichovice pátrali na vrchu Medník po lokalitách chráněné rostliny kandík psí zub.

Kandík kvete brzy z jara a bučina na Medníku patří k cílům jarních výletů. Kromě známé bučiny má kandík na Medníku ještě několik dalších menších lokalit - úkolem třicítky skautů a skautek a jejich vedoucích bylo ověřit, zda i na nich kandík stále roste. Skauti také pátrali v území národní přírodní památky a v ochranném pásmu po dalších rostlinách. Je dobrou zprávou, že známé vedlejší lokality se podařilo potvrdit. Odměnou pro všechny pátrače byly materiály s přírodními motivy, které jistě najdou využití v skautské praxi.

RP Střední Čechy každoročně v době květu kandíků zřizuje pro návštěvníky NPP Medník informační bod, kde se mohou milovníci přírody dozvědět zajímavosti jak o kandíku, tak o samotném Medníku. Pro malé návštěvníky jsou připraveny hravé aktivity.

Foto: Martin Klaudys

Infobod na Medníku.
Kandík psí zub.
Skauti hledají kandíky.