null V Jezírkách je o jezírko víc

AOPK ČR, Správa CHKO Blaník

V Jezírkách je o jezírko víc

5. 5. 2023

Národní přírodní památka V Jezírkách je malé území s mokřady v polích nedaleko Velimi. Název přesně sedí, najdeme zde různě velké tůně, ve kterých žijí obojživelníci, vážky, potápníci a další živočichové.

To, co dělá zdejší tůně opravdu výjimečnými, jsou řasy parožnatky (na obrázku), které v nich rostou. I když se jedná o zelené řasy, jejich stélky jsou rozčleněné a připomínají vyšší rostliny. Pro výskyt parožnatek bylo chráněné území zařazeno do celoevropské soustavy Natura 2000.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR realizovala od ledna do února 2023 projekt, který spočíval v obnově dvou stávajících tůní a vybudování jedné nové. Pro obojživelníky i parožnatky je totiž důležité, aby v těchto malých vodních plochách rostla jen řídká vegetace. Pokud tůň zaroste celá rákosem, obojživelníci i parožnatky zpravidla vymizí. I když se vybagrování tůně může zdát razantním zásahem, brzy se v ní život opět obnoví.

Projekt se realizoval na pozemcích ve vlastnictví České republiky, které spravuje AOPK ČR.

Akce byla financována z evropského dotačního programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celkové náklady činily 1.010.033,- Kč.

Z lokality bylo celkem vytěženo 1.320 m3 zeminy.

Nové tůně nyní AOPK ČR sleduje v rámci odborných programů.

Parožnatka v tůni.
Tvorba tůně.
Nově vytvořená tůně.
Nově vytvořená tůně.
Nově vytvořená tůně.
Nově vytvořená tůně.
Nově vytvořená tůně.
Nově vytvořená tůně.
Nově vytvořená tůně.
Nově vytvořená tůně.