null Vycházka jarní přírodou Blanice

AOPK ČR, Správa CHKO Blaník

Vycházka jarní přírodou Blanice

25. 4. 2023

U příležitosti Dne Země uspořádala AOPK ČR, RP Střední Čechy, vycházku do jarní přírody. Trasa vycházky vedla lokalitami u Vlašimské Blanice.

Vlašimská Blanice je nejen zachovalým přírodním tokem, ale také evropsky významnou lokalitou pro ochranu tří vodních živočichů - velevruba tupého, vydry říční a mihule potoční. Zkoumání vodních živočichů znesnadňovala velká jarní voda, nicméně patnáct účastníků vycházky mohlo obdivovat bohatou květenu listnatých hájů v údolí. Zejména malé účastníky zaujaly včely a čmeláci, které zkoumali bezpečně pod kelímkovou lupou. Vycházka byla zakončena na Kupsově skále, významné lokalitě lýkovce jedovatého, o kterou pečuje ČSOP Vlašim.

Vycházka Blanice.
Vycházka Blanice detail.
Vycházka Blanice.