null Výstava hub v Domě přírody Blaníku se vydařila

AOPK ČR, Správa CHKO Blaník

Výstava hub v Domě přírody Blaníku se vydařila

3. 11. 2023

Sváteční víkend 28. – 29. října 2023 patřil v Domě přírody Blaníku již tradičně houbám. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Blaník a Český svaz ochránců přírody Vlašim zde pro houbaře a milovníky hub připravili 14. ročník výstavy hub blanických lesů.

Ačkoli velmi teplé a suché počasí letošního září a října nebylo pro houby příliš příznivé, v posledních dnech přeci jen zapršelo, a tak si mohli návštěvníci výstavy prohlédnout celkem 229 druhů hub, z nichž některé patřily k vzácným.

Nejhojněji byly na letošní výstavě zastoupené holubinky a ryzci, reprezentovány shodně šestnácti druhy, dále bylo k vidění čtrnáct druhů čirůvek, třináct druhů pavučinců, jedenáct druhů hřibů, deset druhů helmovek, po sedmi druzích bylo bedel, strmělek a šupinovek, následovaných šesti druhy muchomůrek a stejně klouzků. To jsou nejpočetněji zastoupené rody, ale k vidění bylo mnoho dalších. Počasí letošního podzimu velmi přálo i hřibovitým, kterých, pokud spočítáme hřiby, kozáky, křemenáče, klouzky a slizáky bylo možno spatřit dohromady více než dvacet druhů. Největším exemplářem výstavy byla šupinovka kostrbatá.

Z kategorií ohrožení zde byly zastoupeny tyto druhy: kuřátka sličná z kategorie DD – druhy o nichž nejsou dostatečné údaje, čirůvka modřínová, pavučinec oranžovolupenný a lošák šupinatý z kategorie VU – zranitelný, lošáček tmavý, mísenka oranžová z kategorie NT – téměř ohrožený a dále hřib dřevožíjný, čirůvka černošupinná a vláknice zardělá z kategorie EN – ohrožený druh.

Zajímavostí byl exemplář klouzka Bresadolova žlutošedého – Suillus bresadolae var. flavogriseus, který, ač není uveden v červeném seznamu hub ČR, je velmi vzácný a toto zařazení si jistě zalouží, a to určitě v jedné z nejvyšších kategorií.

V sobotu 28. října byl na výstavě přítomen mykolog Pavel Moran, který výstavu připravil. V jejím průběhu pak určoval návštěvníkům přinesené houby a odpovídal na zvídavé otázky, zejména jak bezpečně poznávat některé méně známé, avšak výtečné druhy a jak je v kuchyni upravit. Součástí výstavy bylo promítání více než 400 fotografií hub Pavla Morana a pro děti byla připravena tvořivá dílna a houbová Krakonošova zahrádka.

Výstava zůstala přístupná pro návštěvníky Domu přírody Blaníku až do neděle 29. října a celkem ji zhlédlo téměř 500 návštěvníků.

Výstava hub
Výstava hub
Výstava hub
Výstava hub
Výstava hub
Bedla vysoká
Hřib smrkový
Klouzek sličný
Kotrč kadeřavý
Kozák březový
Křemenáč osikový
Ryzec smrkový
Sírovec žlutooranžový