Létání dronů na území CHKO Blaník není potřeba Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Blaník povolovat, je třeba dodržovat obecně platné předpisy:

• zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

• prováděcí vyhlášku k tomuto zákonu - č. 108/1997 Sb. 

• letecký předpis Pravidla létání L 2, Doplněk X - bezpilotní systémy

Upozorňujeme piloty dronů, že pro ně platí všechna platná ustanovení a omezení pro pohyb osob v chráněných územích uvedená v zákoně o ochraně přírody a krajiny, případně v bližších ochranných podmínkách uvedených v jednotlivých zřizovacích předpisech těchto chráněných území. Nelze tedy např. vstupovat mimo vyznačené trasy v národních přírodních rezervacích, nebo rušit dronem hnízdící ptáky.